• Ernst Manker (1893–1972), intendent och forskare vid Nordiska museet i Stockholm var en av 1900-talets mest kända och tongivande utforskare av samer och samiskt liv.  Han använde flitigt kameran för att gestalta sina erfarenheter och blev med tiden även en respekterad fotograf
    (Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar (CC BY-NC-ND))

Manker, Ernst (1893 - 1972)

Ernst Manker (1893–1972), intendent och forskare vid Nordiska museet i Stockholm var en av 1900-talets mest kända och tongivande utforskare av samer och samiskt liv. Han använde flitigt kameran för att gestalta sina erfarenheter och blev med tiden även en respekterad fotograf

671 objects

Mattias (Matto) Kuoljok och Eric von Rosen på godset Rockelstad i Södermanland.

Makarna Emilie och Gudmund Hatt i hemmet i Köpenhamnsvillan. På väggen hänger en av Emilie Demant Hatts målningar med motiv från Lappland.

Brita Sevä, 17 år, och ingenjör Rantio står vid ett träd i Tuolpukka, Jukkasjärvi socken, och samtalar. Båda är iklädda samisk dräkt.

Körrensseldon

Män i roddbåt Akkajaure vid ön Vuoksanjarka, Gällivare socken, Sörkaitums sameby. Vid klippnjallan efter uppdämningen. Valkeapää från Änonjalme med sin båt. (infl. karesuandosame).

Ernst Manker med samerna Mattias och Sigga Kuoljok vid bygget av 1947 års skådesamling, Nordiska museet. Här klövjas en av renarna.

Kitti-sitans vinterviste där landsvägen skär gränsen till Jukkasjärvi socken, "sockengränsen". Här pågår packning inför uppbrott vid Blinds kåta i Lainiovuoma sameby, bild 4, hustrun och barnen. Trälåda med tryckt text "Sockerbolaget" tronar på ackjan.

Kåtaställning i det uppdämda vattnet iRaivojokk, Sörkaitums sameby, Gällivare socken i Norrbottens län.

Översvämning. Ställningen efter en klykstångskåta, kvarstående i det uppdämda vattnet. Raivojokk, Sörkaitums sameby.

Påskrift på montering: "Knut Sjaunjas översvämmade boplats;kåta och överbyggd förrådslave" Byggnadsdelar sticker upp ur vattnet vid Ritsemjokk, Sörkaitums sameby, Gällivare socken i Norrbottens län.

Ernst Manker vid en del av det så kallade Lapska arkivet. Han är klädd i vit arbetsrock och drar ut en av lådorna i hyllsystemet.

Påskrift på monteringen: "Dammbyggnaden vid kraftverket. Porjus, Jokkmokk socken, Lule lpmk, Norbottens län. " Två kostymklädda män står vid ett räcke och ser ut över forsande vattenmassor.

Ernst Manker visar utställning under för elever från Samernas Folkhögskola i Jokkmokk vid ett studiebesök på Nordiska Museets samiska avdelning 28/4 1954.

Påskrift på monteringen: "Kvarstående luovve på en översvämmad boplats, tillhörande Piltto." Ritsemjokk, Sörkaitums sameby, Gällivare sn, Lule lappmark, Norrbottens län."

Kåtaliknande magasin på en översvämmad boplats. Ritsemjokk, Sörkaitums sameby, Gällivare sn, Lule lappmark, Norrbottens län.

Påskrift på montering: "Pittjas översvämmade kåtaplats med en kvarstående luovve". Byggnadsdelar sticker upp ur vattnet i Ritsemjokk, Sörkaitums sameby i Norrbottens län.

Dammbyggnaden vid Suorva. Suorva, Sörkaitums sameby, Gällivare socken i Norrbottens län.

Skidor

En kvinna sitter och bakar tunnbröd utomhus, det är Maria Pavval som gräddar bröd på en stenhäll utanför kåtan.

"Timmerflottaren" från 1954 av Runo Johansson-Lette, skulptur/fontän i Jokkmokk.

Share to