• Ernst Manker (1893–1972), intendent och forskare vid Nordiska museet i Stockholm var en av 1900-talets mest kända och tongivande utforskare av samer och samiskt liv.  Han använde flitigt kameran för att gestalta sina erfarenheter och blev med tiden även en respekterad fotograf
    (Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar (CC BY-NC-ND))

Manker, Ernst (1893 - 1972)

Ernst Manker (1893–1972), intendent och forskare vid Nordiska museet i Stockholm var en av 1900-talets mest kända och tongivande utforskare av samer och samiskt liv. Han använde flitigt kameran för att gestalta sina erfarenheter och blev med tiden även en respekterad fotograf

Share to