370 objects

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Carl Hultgren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Ossian Lindqvist.

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Frk. Angelina Dahlgren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Ing. Carl Aug. Dahlgren

Porträtt på Häradshövding Viktor Ryman, Karlstad. Född 2 mars år 1841 och död 4 mars år 1913.

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Porträtt gr. barn

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Fru Vendela Lindqvist f. Dahlgren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Ida Dahlgren g. Fröding

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Porträtt dam

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Porträtt herre

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Porträtt herre

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Porträtt dam

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Fru Sofi o Matias Dahlgren m. barn

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Gustaf Hultgren år 1877

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Fotogr. Angelina Dahlgren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Fotograf Angelina Dahlgren?

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Dr Hilmer Dahlgren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Fru Sofi Dahlgren f. Nyberg

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Faktor Matias Dahlgren

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet:

Share to