• Oscar Rylander (1866-1951) arbetade i en ateljé i Uppsala och på andra platser i Sverige, men etablerade sig i Eksjö den 20 maj 1889. Han var verksam i Eksjö 1889-1920. Han hade också verksamhet i Kristianstad och i Jönköping. Filialer i Åhus och i Mariannelund. År 1896 utnämndes han till hovfotograf.
    (Project-Id-Version: DM4 DM4 Report-Msgid-Bugs-To: support@kulturit.no POT-Creation-Date: 2018-11-06 09:04+0100 PO-Revision-Date: 2017-09-04 09:41+0200 Last-Translator: Ronny Kristiansen Language-Team: Norwegian <> Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1) MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Generated-By: Babel 1.3 )

Rylander, Oscar (1866 - 1951)

Oscar Rylander (1866-1951) arbetade i en ateljé i Uppsala och på andra platser i Sverige, men etablerade sig i Eksjö den 20 maj 1889. Han var verksam i Eksjö 1889-1920. Han hade också verksamhet i Kristianstad och i Jönköping. Filialer i Åhus och i Mariannelund. År 1896 utnämndes han till hovfotograf.

43 objects

Share to