Isabella II, drottning av Spanien

Drottning av Spanien, regent 1833-1868

3 related items

Isabella II (spanska Isabel II), 1830-1904, spansk drottning 1833-68, dotter till Ferdinand VII och Maria Christina, gift med Frans av Assisi (1829-1902). I. ärvde kronan vid faderns död 1833, vilket stred mot farbrodern Don Carlos vilja och utlöste det första carlistkriget 1833-39. Hennes egentliga regeringstid, påbörjad 1843, präglades av politisk instabilitet. I:s skandalomsusade privatliv undergrävde den popularitet hon ursprungligen åtnjutit. Hon störtades vid en revolution 1868 och lämnade landet. År 1870 avsade hon sig anspråken på kronan till förmån för sonen Alfons XII. Förutom sporadiska vistelser i Spanien tillbringade hon resten av sitt liv i Frankrike. #www.ne.se/lang/isabella-ii Nationalencyklopedin 2010-12-14

Share to