Victoria, drottning av av Storbritannien och Irland (1819 - 1901)

Drottning, regent, av Storbritannien och Irland 1837-1901. Även Kejsarinna av Indien 1876-1901

18 objects

Share to