Sven Nordahl (1911-1985) var pressfotograf verksam under åren 1948-1962. Hans fotosamling skänktes till Dalarnas museum 1985. Den består av närmare 40 000 småbilds och mellanformatsnegativ, fotografier, register och klippböcker där han samlat tidningsartiklar som hans bilder varit införda i.

Share to