Nils Edvard Forsell (1821-1883) utbildade sig till veterinär och var under större delen av sin livstid knuten till Veterinäranstalten i Skara. Redan under slutet av 1850-talet skaffade han sig fotografisk utrustning och utbildning och Svenskt biologist lexikon anger att "han måste räknas som den förste vetenskaplige fotografen i vårt land. Han fotograferade dels kliniskt material vid Veterinärinrättningen, dels personer och byggnader i Skara. En stor del av dessa fotografier finns bevarade.” Västergötlands museum har över 300 autokromer av Forsell.

Share to