Anders (Andreas) Sparrman, naturforskare, professor vid Collegium Medicum från 1790. Linnélärjungen S.

Share to