Yoshiko I Wada har en omfattande meritförteckning som internationellt erkänd expert på japansk textil, dräktskick och färgningstekniker. Hon är verksam vid universiteten i Berkeley, Hongkong och Okinawa och författare till publikationer som t ex Shibori: The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing.

Share to