Svensk skipskaptein som tok tjeneste i Fristaten Kongo (EIC) fra 1903. Göransson ble en sentral figur i kartleggingen av elvene samt utviklingen av elvetransporten i kolonien gjennom hele åtte tjenesteperioder. Han var også i mange år formann for de svenske Kongoveteranenes forening.

163 objects

Share to