• Son till major Gustaf Swedlund, Gävle.
    (Erkännande, icke-kommersiell (CC BY-NC))
  • Son till major Gustaf Swedlund, Gävle.
    (Public Domain-märke (PDM))

Swedlund, Nils (1898 - 1965)

Son till major Gustaf Swedlund, Gävle.

Share to