• Hörjel, Nils (1917 - 2006)
    (Public Domain-märke (PDM))

Hörjel, Nils (1917 - 2006)

87 objects

Under samlingen till middagen samtalat här värden generaldirektör Nils Hörjel tv med landshövdingarna Kurt Nordgren och Hans Gustafsson som flankerar landstingsordförande Gösta Skoglund

Presentöverlämning från Sv Busstra-fikförbundet och Busstrafikföre-ningarna i Norrbottens, Västerbot-tens, Jämlands och Västernorrlands län. Fr v: direktör Åke Ljungberg, Sv Busstrafikförbundet, Stockholm, direktör Stig Mats, Wasa Trafik AB, Falun, ordförande i Sv Busstra-fikförbundet och gd Nils Hörjel.

Generaldirektör Nils Hörjel, kväl-lens värd, håller ett anförande.

Generaldirektör Nils Hörjel t v tar emot Volvos och Höglunds present, en modell av en modern postbuss, av försäljningschef Leif Andersson, AB Volvo Buss, Göteborg t h och direktör Bo Johansson, Karosseri AB H Höglund & Co, Säffle.

Scanias present överlämnas. Direk-tör Lars Fonander t v från Scania-bussar, Katrineholm. Gd Nils Hörjel tar emot en inramad färg-bild av diligens nr 1.

Lycksele kommuns present överlämnas till generaldirektör Nils Hörjel av riksdagsman, kommunalfullmäktiges orförande i Lycksele Georg Andersson t v.

Vägföreningen Blå Vägens gratulationsgåva överlämnas under middagen till gd Nils Hörjel av Blå Vägens ordförande Hans B Pärson, Umeå t v och Blå Vägens ständige sekreterare lektor Lennart Martin, Lycksele. Gåvan är ett vargspjut, tillverkat av Leander Andersson, Umnäs, Storuman.

Gösta Lindgren, iförd hundpäls, körde "ettan" på jubileumsdagen och förklarar här för generaldirektör Nils Hörjel några tekniska finesser. Gösta Lindgren hör till de diligensförare som har kört den gamla bussen på den tiden den var i trafik "på riktigt".

Anföranmde av generaldirekör Nils Hörjel. I förgrunden en modell av en modern bildiligens.

Konferensen inleddes med ett hälsningsanförande av generaldirektör Nils Hörjel

Gösta Skoglund, fd kommunikationsminister (till vänster) och Postverkets generaldirektör Nils Hörjel fick varsin snidad lappgubbe av Lycksele stad.

Underhållningsprogrammet applåderas av fr.h. i första raden: generaldirektör Nils Hörjel med maka Ally, fru Karlesson, ?, Bertie Kjell, fru Halling, Eugén Rismark och Denis Halling. I andra raden fr.h. f postmästare Gustav Jönsson med maka, postdirektör Gunnar Sallander med maka.

Generaldirektör Nils Hörjel överlämnar resultatet av brevmärkesförsäljningen (415.122 brevmärken, vilket gav lika många kronor) till Stiftelsen Fokus ordförande, prosektor Sven-Olof Brattgård, Gbg 1, i samband med invigningen av postkontoret i Västra Frölunda.

Generaldirektör Nils Hörjel (t.v.) och generalsekreteraren i Svenska Unescorådet, byrådirektör Olof G Tandberg, lyssnar uppmärksamt till studierektor Sven Stahre.

Stockholm, Sverige

Stockholm, Sverige

Porträtt

Porträtt i olja av generaldirektör Nils Hörjel. Duken är fäst på en träplatta. En mässingsskylt med texten: "N.J. Hörjel, Generaldirektör 1965-1973" tillhör.

Världspostkongress i Tokyo 1969. Fyra svenska delegater. Fr. v byråchef Karl Axel Löfgren, generaldirektör Nils Hörjel, byrådirektör Torbjörn Seiden och förste byråsekreterare Torsten Zillén.

Jubileumshedersgäst var dåvarande kung Gustaf VI Adolf. Här säger kungen adjö till generaldirektör Nils Hörjel.

Jubileumshedersgäst var dåvarande kung Gustaf VI Adolf. Under musikstunden sitter här kungen med uppvaktande adjutant t.v. och generaldirektör Nils Hörjel längst t.v. och t.h. ambassadör Wilhelm Winther.

Share to