Norsk misjonær som var virksom i Belgisk Kongo fra 1926

Share to