Norsk misjonær og jordmor som i to perioder, fra 1921, var virksom i Belgisk Kongo

Share to