Passagerarmotorfartyg

M/S GRIPSHOLM till sjöss visande babords sida. Till vänster två örlogsfartyg, till höger skogklädd udde.

Select the images you want to order

Share to