View search
Menu 0
Close
  • Strömstadsvägen i Uddevalla, i fonden Villa Skanskullen. Ett fort av granit syns på berget mellan husen.
Troligen var detta utsikten från konstnärens bostad på Strömstadsvägen.
    Photo: Bohusläns museum
  • Strömstadsvägen i Uddevalla, i fonden Villa Skanskullen. Ett fort av granit syns på berget mellan husen.
Troligen var detta utsikten från konstnärens bostad på Strömstadsvägen.
    Photo: Bohusläns museum

Teckning

Strömstadsvägen i Uddevalla, i fonden Villa Skanskullen. Ett fort av granit syns på berget mellan husen.

Troligen var detta utsikten från konstnärens bostad på Strömstadsvägen.

  • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

3 comments

Strömstadsvägen, i fonden Villa Skanskullen
Kan vara den utsikt konstnären hade då han bodde på Strömstadsvägen 36 F
Tack för din kommentar. Ändringarna syns förhoppningsvis på DigitaltMuseum imorgon. Hälsningar Bohusläns museum

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images