• Lastångfartyget MINERAL med Vesuvius i bakgrunden. Ovanför styrhytten signalflaggor: JNHR, i aktern svensk flagga.
    Photo: Nordstrand, Cecilia / Sjöhistoriska museet

Tvåmastat lastångfartyg

Share to