• INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen
 • INTERIÖR, Skolsalen

Golv
Spåntat golv, ca 12 cm breda lagda i BD-riktning. Dold spikning i spånten. Golvet är såpskurat från början. Profilerad golvlist, ca 14,5 cm, målad med ljust grå linoljefärg ca 1002-Y. Vid kaminen avslutas trägolvet med en fris, kaminen står på en yta, ca 100x90 cm, satt med tegel, ca 14x30 cm stora. Katedern står på ett fristående podium, 122x150x25 cm. Podiet är klätt med golvbräder, spåntade, ca 11 cm lagda i AC-riktning. Såpskurat även det från början.

Väggar 
Väggarna är klädda med en bröstningspanel, ca 126 cm hög, av liggande pärlspont, ca 9 cm. Bröstningen avslutas med en profilerad mittelbandslist, ca 5,5 cm. Bröstning samt mittelbandslist är målad med linoljefärg i en gråbrunrosa nyans, ca NCS S3010-Y40R/ 3010-Y50R.
Ovanför bröstningen sitter en skiva, som troligen målats med limfärg i en ljust grå nyans, ca NCS S 1502-Y/2002-Y
Två justerbara ventilöppningar är placerade på A- respektive B-vägg, på I-vägg sitter ett ventilationsgaller.

Tak
Tak av spåntade handhyvlade bräder, blandad bredd ca 14-19 cm bredd lagda i AC-riktning. Två generalskarvar. Bräderna spikade med smidd spik,. Taket är målat med en ljust grå linoljefärg. Profilerad taklist, linoljefärgsmålad i samma kulör som taket.

Dörrar
De två dörrbladen slår in i stora förstugan resp lilla förstugan (106) o beskrivs där. Profilerat foder med skurklossar, båda målade med ljust grå linoljefärg, samma kulör som golvlisten.

Fönster
Fyra fönster, två på A-vägg samt två på B-vägg. Fyra lufter per fönster, två lite större nedtill o två lite mindre kvadratiska upptill, enkelbågar med lösa innanfönster. Profilerade foder samt profilerat fönsterunderstycke. Fönstren är målade med vit linoljefärg.

Eldstad
Järnkamin tillverkad av J & C.C.Bolinder i Stockholm
  Photo: Strandin, Marianne / Skansen

Skolsalen

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to