• Byggnaden är uppförd i liggande timmer, delvis av återvunnet material och har utskjutande knutar mot söder och släta laxknutar i övriga knutar. Den står i sluttande terräng, på en grund av huggen sten som delvis är tätad. Sadeltak, åstak, med fem åsar. Undertak av brädor med belagt med enkupigt tegel. På takets västra takfall finns två skorstenar i oputsat tegel med profilerat krön som är plåtklätt. Vattbrädor och vindskivor i rödfärgat trä. Hängrännor i trä endast över ingångarna. Stuprör saknas. Två entrédörrar, en gulmålad plankdörr och en blåmålad ramverksdörr, finns på östra långsidan, varav den norrut skyddas av ett skärmtak av brädor. Båda dörrarna nås via trätrappor som är inbyggda nertill. Den norra trappavsatsen har en förstukvist. På den västra långsidan, frånsidan, finns spår av två igensatta dörrar, en i var ände. Fönsterfodren är raka och släta, gavelfönstren har en överliggande vattbräda. Det norra har förstorats. Gulmålade luckor av profilerade brädor täcket några av fönstren.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden är uppförd i liggande timmer, delvis av återvunnet material och har utskjutande knutar mot söder och släta laxknutar i övriga knutar. Den står i sluttande terräng, på en grund av huggen sten som delvis är tätad. Sadeltak, åstak, med fem åsar. Undertak av brädor med belagt med enkupigt tegel. På takets västra takfall finns två skorstenar i oputsat tegel med profilerat krön som är plåtklätt. Vattbrädor och vindskivor i rödfärgat trä. Hängrännor i trä endast över ingångarna. Stuprör saknas. Två entrédörrar, en gulmålad plankdörr och en blåmålad ramverksdörr, finns på östra långsidan, varav den norrut skyddas av ett skärmtak av brädor. Båda dörrarna nås via trätrappor som är inbyggda nertill. Den norra trappavsatsen har en förstukvist. På den västra långsidan, frånsidan, finns spår av två igensatta dörrar, en i var ände. Fönsterfodren är raka och släta, gavelfönstren har en överliggande vattbräda. Det norra har förstorats. Gulmålade luckor av profilerade brädor täcket några av fönstren.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden är uppförd i liggande timmer, delvis av återvunnet material och har utskjutande knutar mot söder och släta laxknutar i övriga knutar. Den står i sluttande terräng, på en grund av huggen sten som delvis är tätad. Sadeltak, åstak, med fem åsar. Undertak av brädor med belagt med enkupigt tegel. På takets västra takfall finns två skorstenar i oputsat tegel med profilerat krön som är plåtklätt. Vattbrädor och vindskivor i rödfärgat trä. Hängrännor i trä endast över ingångarna. Stuprör saknas. Två entrédörrar, en gulmålad plankdörr och en blåmålad ramverksdörr, finns på östra långsidan, varav den norrut skyddas av ett skärmtak av brädor. Båda dörrarna nås via trätrappor som är inbyggda nertill. Den norra trappavsatsen har en förstukvist. På den västra långsidan, frånsidan, finns spår av två igensatta dörrar, en i var ände. Fönsterfodren är raka och släta, gavelfönstren har en överliggande vattbräda. Det norra har förstorats. Gulmålade luckor av profilerade brädor täcket några av fönstren.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden är uppförd i liggande timmer, delvis av återvunnet material och har utskjutande knutar mot söder och släta laxknutar i övriga knutar. Den står i sluttande terräng, på en grund av huggen sten som delvis är tätad. Sadeltak, åstak, med fem åsar. Undertak av brädor med belagt med enkupigt tegel. På takets västra takfall finns två skorstenar i oputsat tegel med profilerat krön som är plåtklätt. Vattbrädor och vindskivor i rödfärgat trä. Hängrännor i trä endast över ingångarna. Stuprör saknas. Två entrédörrar, en gulmålad plankdörr och en blåmålad ramverksdörr, finns på östra långsidan, varav den norrut skyddas av ett skärmtak av brädor. Båda dörrarna nås via trätrappor som är inbyggda nertill. Den norra trappavsatsen har en förstukvist. På den västra långsidan, frånsidan, finns spår av två igensatta dörrar, en i var ände. Fönsterfodren är raka och släta, gavelfönstren har en överliggande vattbräda. Det norra har förstorats. Gulmålade luckor av profilerade brädor täcket några av fönstren.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden är uppförd i liggande timmer, delvis av återvunnet material och har utskjutande knutar mot söder och släta laxknutar i övriga knutar. Den står i sluttande terräng, på en grund av huggen sten som delvis är tätad. Sadeltak, åstak, med fem åsar. Undertak av brädor med belagt med enkupigt tegel. På takets västra takfall finns två skorstenar i oputsat tegel med profilerat krön som är plåtklätt. Vattbrädor och vindskivor i rödfärgat trä. Hängrännor i trä endast över ingångarna. Stuprör saknas. Två entrédörrar, en gulmålad plankdörr och en blåmålad ramverksdörr, finns på östra långsidan, varav den norrut skyddas av ett skärmtak av brädor. Båda dörrarna nås via trätrappor som är inbyggda nertill. Den norra trappavsatsen har en förstukvist. På den västra långsidan, frånsidan, finns spår av två igensatta dörrar, en i var ände. Fönsterfodren är raka och släta, gavelfönstren har en överliggande vattbräda. Det norra har förstorats. Gulmålade luckor av profilerade brädor täcket några av fönstren.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden är uppförd i liggande timmer, delvis av återvunnet material och har utskjutande knutar mot söder och släta laxknutar i övriga knutar. Den står i sluttande terräng, på en grund av huggen sten som delvis är tätad. Sadeltak, åstak, med fem åsar. Undertak av brädor med belagt med enkupigt tegel. På takets västra takfall finns två skorstenar i oputsat tegel med profilerat krön som är plåtklätt. Vattbrädor och vindskivor i rödfärgat trä. Hängrännor i trä endast över ingångarna. Stuprör saknas. Två entrédörrar, en gulmålad plankdörr och en blåmålad ramverksdörr, finns på östra långsidan, varav den norrut skyddas av ett skärmtak av brädor. Båda dörrarna nås via trätrappor som är inbyggda nertill. Den norra trappavsatsen har en förstukvist. På den västra långsidan, frånsidan, finns spår av två igensatta dörrar, en i var ände. Fönsterfodren är raka och släta, gavelfönstren har en överliggande vattbräda. Det norra har förstorats. Gulmålade luckor av profilerade brädor täcket några av fönstren.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum

Handelsbod

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to