• Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum
 • Ladugården är byggd av liggande timmer på en grund av hörnstenar och med utfyllnad av spräckt fältsten. Knutarna skyddas av knutlådor. Den undre delen av gavlarna är klädda med locklistpanel. Den ursprungliga rumsindelningen är förändrad, då byggnaden fram till tidigt 2000-tal använts för djurhållning. I den norra delen av ladugården har tidigare funnits en fähusdel med lane innehållande två bås för kreatur samt förvaringsutrymme för foder ovanför dessa. Troligen har det även funnits en kätte för mindre djur. Utrymmena i den mellersta och södra delen av byggnaden har tidigare upptagits av en logkista för tröskning samt ett loggolv, även kallad lada, för förvaring av säd.
Huskroppen har en genomgående skarv placerad i det som tidigare varit lanen och byggnaden har alltså någon gång under årens lopp varit delad eller blivit påbyggd. Skarven är hophållen av bultade plattjärn. Den fanns före flytten till Vallby Friluftsmuseum och syns på ett foto från ursrungsplatsen, taget före 1923.
Byggnaden genomgår under 2012-2014 en restaurering för att iordningställa en torpmiljö som ska skildra en soldats liv vid sekelskiftet 18-1900. Rumsindelningen kommer att återställas. Den västra långsidan har idag en ingångsdörr till det som tidigare varit lanen. Fähusdelen har små rektangulära och kvadratiska fönster åt väster, norr och öster. Den norra gaveln har även en gödsellucka placerad alldeles under fönstret Logkistan har två öppningar, en på vardera långsidan. Den västra är tillsluten med en öppningsbar lucka, den östra har en stor öppning med löstagbara stockar underst samt två öppningsbara luckor. Tröskningen skedde med slagor. Luckorna i logkistan öppnades vid rensningen av den tröskade säden, varvid drag uppkom i utrymmet och agnarna blåste åt sidan. Takkonstruktionen består av tre gavelrösten, varav en inuti byggnaden. Detta p g a byggnadens utökning. Takstolen är stående på stocken under remstycket. Taktäckningen är ett ståltrådsbundet stråtak med vass och ryggning av halm under takryttare från nock till takfot. Läkten (mångåsarna) av gran vilar på gavelröstena och takstolen.
  Photo: Kruse, Michael / Vallby Friluftsmuseum

Fähus

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to