• Grunden utgörs av fyra hörnstenar på vilka byggnaden vilar. Väggarna är av liggande timmer med utknutar. Spismuren är synlig i norra och västra fasaden Sadeltaket är lagt på fem runda åsar. Undertaket består av omlott lagda brädor, faltak, med täckning av äldre, enkupigt tegel. Skorstenen i murat tegel är krönt med plåt upptill och har rökhål på sidorna. Nederst mot taket är den skodd med plåt. Södra gavelfasaden har en lucka av plank, hängande på gångjärn i ena sidan. På östra långsidan finns en plankdörr med låshasp och hänglås. Gångjärnen är smidda, de övre med näbb. Interiört finns en öppen härd i nordvästra hörnet, murad av tegel samt putsad. Öster om denna finns en blåsbälg. Innergolv saknas, marken är täckt med grövre grus.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Grunden utgörs av fyra hörnstenar på vilka byggnaden vilar. Väggarna är av liggande timmer med utknutar. Spismuren är synlig i norra och västra fasaden Sadeltaket är lagt på fem runda åsar. Undertaket består av omlott lagda brädor, faltak, med täckning av äldre, enkupigt tegel. Skorstenen i murat tegel är krönt med plåt upptill och har rökhål på sidorna. Nederst mot taket är den skodd med plåt. Södra gavelfasaden har en lucka av plank, hängande på gångjärn i ena sidan. På östra långsidan finns en plankdörr med låshasp och hänglås. Gångjärnen är smidda, de övre med näbb. Interiört finns en öppen härd i nordvästra hörnet, murad av tegel samt putsad. Öster om denna finns en blåsbälg. Innergolv saknas, marken är täckt med grövre grus.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Grunden utgörs av fyra hörnstenar på vilka byggnaden vilar. Väggarna är av liggande timmer med utknutar. Spismuren är synlig i norra och västra fasaden Sadeltaket är lagt på fem runda åsar. Undertaket består av omlott lagda brädor, faltak, med täckning av äldre, enkupigt tegel. Skorstenen i murat tegel är krönt med plåt upptill och har rökhål på sidorna. Nederst mot taket är den skodd med plåt. Södra gavelfasaden har en lucka av plank, hängande på gångjärn i ena sidan. På östra långsidan finns en plankdörr med låshasp och hänglås. Gångjärnen är smidda, de övre med näbb. Interiört finns en öppen härd i nordvästra hörnet, murad av tegel samt putsad. Öster om denna finns en blåsbälg. Innergolv saknas, marken är täckt med grövre grus.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Grunden utgörs av fyra hörnstenar på vilka byggnaden vilar. Väggarna är av liggande timmer med utknutar. Spismuren är synlig i norra och västra fasaden Sadeltaket är lagt på fem runda åsar. Undertaket består av omlott lagda brädor, faltak, med täckning av äldre, enkupigt tegel. Skorstenen i murat tegel är krönt med plåt upptill och har rökhål på sidorna. Nederst mot taket är den skodd med plåt. Södra gavelfasaden har en lucka av plank, hängande på gångjärn i ena sidan. På östra långsidan finns en plankdörr med låshasp och hänglås. Gångjärnen är smidda, de övre med näbb. Interiört finns en öppen härd i nordvästra hörnet, murad av tegel samt putsad. Öster om denna finns en blåsbälg. Innergolv saknas, marken är täckt med grövre grus.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Grunden utgörs av fyra hörnstenar på vilka byggnaden vilar. Väggarna är av liggande timmer med utknutar. Spismuren är synlig i norra och västra fasaden Sadeltaket är lagt på fem runda åsar. Undertaket består av omlott lagda brädor, faltak, med täckning av äldre, enkupigt tegel. Skorstenen i murat tegel är krönt med plåt upptill och har rökhål på sidorna. Nederst mot taket är den skodd med plåt. Södra gavelfasaden har en lucka av plank, hängande på gångjärn i ena sidan. På östra långsidan finns en plankdörr med låshasp och hänglås. Gångjärnen är smidda, de övre med näbb. Interiört finns en öppen härd i nordvästra hörnet, murad av tegel samt putsad. Öster om denna finns en blåsbälg. Innergolv saknas, marken är täckt med grövre grus.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Grunden utgörs av fyra hörnstenar på vilka byggnaden vilar. Väggarna är av liggande timmer med utknutar. Spismuren är synlig i norra och västra fasaden Sadeltaket är lagt på fem runda åsar. Undertaket består av omlott lagda brädor, faltak, med täckning av äldre, enkupigt tegel. Skorstenen i murat tegel är krönt med plåt upptill och har rökhål på sidorna. Nederst mot taket är den skodd med plåt. Södra gavelfasaden har en lucka av plank, hängande på gångjärn i ena sidan. På östra långsidan finns en plankdörr med låshasp och hänglås. Gångjärnen är smidda, de övre med näbb. Interiört finns en öppen härd i nordvästra hörnet, murad av tegel samt putsad. Öster om denna finns en blåsbälg. Innergolv saknas, marken är täckt med grövre grus.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Grunden utgörs av fyra hörnstenar på vilka byggnaden vilar. Väggarna är av liggande timmer med utknutar. Spismuren är synlig i norra och västra fasaden Sadeltaket är lagt på fem runda åsar. Undertaket består av omlott lagda brädor, faltak, med täckning av äldre, enkupigt tegel. Skorstenen i murat tegel är krönt med plåt upptill och har rökhål på sidorna. Nederst mot taket är den skodd med plåt. Södra gavelfasaden har en lucka av plank, hängande på gångjärn i ena sidan. På östra långsidan finns en plankdörr med låshasp och hänglås. Gångjärnen är smidda, de övre med näbb. Interiört finns en öppen härd i nordvästra hörnet, murad av tegel samt putsad. Öster om denna finns en blåsbälg. Innergolv saknas, marken är täckt med grövre grus.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum

Smedja

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to