• Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Byggnaden står på en grund av huggen sten. Rektangulär huskropp med åt väster utskjutande, inbyggd loftgång på övervåningen. Gången har två glasade fönster med två rutor i varje båge samt smala, raka fönsterfoder. Åt väster finns även en tvärställd utbyggnad i två våningar som innehållit ett svinhus i den nedre våningen och ett utskjutande dass i den övre. Byggnaden är uppförd i liggande timmer med utknutar, ställvis klädd med locklistpanel. Knutlådor i det nordöstra hörnet. Sadeltak, åstak med tre åsar, belagt med enkupigt tegel. Nock- och vattbrädor samt vindskivor av trä. På nedre våningen panelade, svartmålade plankdörrar till förvaringsutrymmena med låshasp och hänglås. Till grishuset en opanelad plankdörr, likaledes med låshasp och hänglås. några av dörrarna har draghandtag av barocktyp. Gavlarnas fönster på övervåningen har tolv fönsterrutor i varje båge. Övre dropplisten är av trä och den undre i plåt. Fönsterfodren är släta. Östra fasaden saknar fönster. I fasaden syns spår efter en äldre byggnasställning. Delar av timret i fasaden är utbytt.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum

Loftbod

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to