• Byggnaden är uppförd i stolpverkskonstruktion, på huggna hörnstenar. Grunden täcks av plankor. Yttervägg av locklistpanel. Sadeltak med branta takfall. Undertak av brädor, lagda horisontellt. Takbeklädnad av enkupigt tegel. Vindskivor och vattbrädor i trä. Liggande fönster längs norra långsidan, spröjsade med åtta glasrutor. Lunettfönster på östra gaveln, vindsvåningen. Skärmtak på stolpar utefter södra långsidan, med beklädnad av brädor. Innergolv av cement i hela byggnaden. Innervägg mellan rummen av brädor. Ytterväggarna i rummet klädda med skivor. Taken är av brädor. Hela byggnaden inredd för djurhållning, med boxar, spolplatta, förvaringsutrymmen m m.
    Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
  • Byggnaden är uppförd i stolpverkskonstruktion, på huggna hörnstenar. Grunden täcks av plankor. Yttervägg av locklistpanel. Sadeltak med branta takfall. Undertak av brädor, lagda horisontellt. Takbeklädnad av enkupigt tegel. Vindskivor och vattbrädor i trä. Liggande fönster längs norra långsidan, spröjsade med åtta glasrutor. Lunettfönster på östra gaveln, vindsvåningen. Skärmtak på stolpar utefter södra långsidan, med beklädnad av brädor. Innergolv av cement i hela byggnaden. Innervägg mellan rummen av brädor. Ytterväggarna i rummet klädda med skivor. Taken är av brädor. Hela byggnaden inredd för djurhållning, med boxar, spolplatta, förvaringsutrymmen m m.
    Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
  • Byggnaden är uppförd i stolpverkskonstruktion, på huggna hörnstenar. Grunden täcks av plankor. Yttervägg av locklistpanel. Sadeltak med branta takfall. Undertak av brädor, lagda horisontellt. Takbeklädnad av enkupigt tegel. Vindskivor och vattbrädor i trä. Liggande fönster längs norra långsidan, spröjsade med åtta glasrutor. Lunettfönster på östra gaveln, vindsvåningen. Skärmtak på stolpar utefter södra långsidan, med beklädnad av brädor. Innergolv av cement i hela byggnaden. Innervägg mellan rummen av brädor. Ytterväggarna i rummet klädda med skivor. Taken är av brädor. Hela byggnaden inredd för djurhållning, med boxar, spolplatta, förvaringsutrymmen m m.
    Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum

Djurvårdshus

Add a comment or suggest edits

Share to