• Skiss till flossamatta 150x230 cm. Noteringar, färgnumrering, textilmonterad. Baksida notering.
    Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Griner [skiss]

Share to