• Skiss till vävnad som föreställer ett körsbärsträd med blommor, bär, grenar och löv samt fåglar. Skissen är uppbyggd av många mindre skisser och tidningsurklipp. Längst ned står texten "Fortunatus et ille deos qui novit agrestis" textat med versaler.
    Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Körsbärsträdet [skiss]

Share to