• Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Skisser/möbleringsplaner för ombyggnad av AB Kaj Bonnier & Co:s kontor på Drottninggatan 71D, 4 tr, Kv Fenix 2. Både översiktliga möbleringsplaner och skisser på stolar, bord, hyllor, hurtsar o s v som ska ingå i inredningen visas. Dessutom en lista på vilka möbler/föremål som skall finnas i respektive rum (1-13) samt pris- och leverantörsuppgifter.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Möbleringsplaner AB Kaj Bonnier & CO [referensmaterial]

Share to