• Skiss U-skål, kors, bordliknande, skulptur.
    Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Idéskiss [skiss]

Share to