• Skiss tre fat geometriska former.
    Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Fat [skiss]

Share to