• Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)
 • Planritningar och idéskisser till en ombyggnad av Boda glasbruks hytta med en scen och läktare för tillverkning, samt ateljéer, efterbearbetnings- och utställningslokaler. Projektet initierades av Bertil Vallien då Boda glasbruk var nära att läggas ned 1997 idén var då att göra om Boda till ett designcenter med experimentverkstäder, workshops, utbildningar o s v. Den ordinarie produktionen fortsatte dock, om än i mindre skala, och projektet realiserades aldrig.
  Photo: Designarkivet (Upphovsrätt)

Vesuvius [ritning]

Share to