Kulört sektionsritning som visar utformning av ett vinkelspants undre del till ett träfartyg. Ritningen utfördes som elevarbete i Tekniska yrkesskola i Karlskrona.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to