Kulört ritning som visar olika typer av förbindelser mellan plankor och timmer i skeppsbyggnaden, så kallade dammningar. Ritningen utfördes som elevarbete i Tekniska yrkesskola i Karlskrona.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to