• Upplands Väsby. Förslag till planteringar m. m. i samband med iordningställande av stationsplan.

Buskar: Ribes alpinum, Lonicera fafarica var. Rosea, Salix purpurea, Berberis thunbergii, Rosa nitida, buskros elmshorn, Malus hybr, Sorbus americana, Cotoneaster dielsiamus, Crataegus monogyna.

Träd: alm, lönn, lind.

Fogelbergs samling. Inför järnvägens 150-årsjubileum 2006 gjorde Fredrik Fogelberg och Charlotte Lagerberg Fogelberg ett utredningsarbete åt dåvarande Banverket om järnvägens planteringar. Närmare 200 planteringsskisser kopierades från Riksarkivet, landsarkiven och hos privatpersoner. Planteringsskisserna är digitaliserade från de gjorda kopiorna och inte från originalen i arkiven.
    Photo: Järnvägsmuseet

Ritning

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to