Bildminnen från Konstfack

Ett urval bilder från projektet 100 000 bildminnen. I den här mappen finns bilder från Konstfack från 1940-talet och 1950-talet. Bilderna är tagna av K.W Gullers.

94 objects

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Lärare undervisar i ateljén.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Lärare undervisar i ateljén.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Lek och spel i ateljén. Två manliga elever sitter på golvet och rullar bollar emellan sig.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Fest.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Porträtt sittandes framför målad festdekor.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). . Lek och spel i ateljén. Två manliga elever sitter på golvet och rullar bollar emellan sig.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Julfest. Dans runt en liten gran uppställd på en pall.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Krokilektion.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman) Porträtt i ateljén.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Elever.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Fest.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Ett band med piano, ståbas, trummor och saxofoner spelar musik.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Skrattande elever i målerisalen. En uppochned vänd pall agerar staffli.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Elever arbetar i ateljén.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman) sittandes på pall framför målad fest-dekor.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman) sittandes på pall framför målad fest-dekor.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Krokilektion.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Schackspel i ateljén.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). Schackspel i ateljén.

1677 B Konstfackskolan (tösen Boheman). En uppochned vänd pall agerar staffli.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .