Photo: Bohusläns museum

Messages from the Stars - ERIC MAGASSA

58 objects

I DIALOG MED SAMLINGARNA

Magassas urval av objekt i samlingarna har huvudsakligen en anknytning till nuvarande Demokratiska republiken Kongo, Kongo-Kinshasa. Vid förra sekelskiftet var landet en belgisk koloni, först kung Leopold II tyranniska stat Kongostaten (1885–1908), som efter internationella protester blev kolonin Belgiska Kongo (1908-1960). Många europeiska länder hade kolonier i Afrika vid tiden och mycket svenskt sjöfolk anställdes som sjömän och navigatörer som tog med sig föremål från sina resor hem till Sverige. Därmed började en etnografisk insamling av föremål till museerna.

Uddevalla Museum fick under 1800- och 1900-talet flera donationer av bohuslänningar som tjänstgjort i området. En av dem var Elmer Göransson som under sin 30-åriga vistelse bl.a. var befälhavare på flodångare på Kongofloden. När han år 1932 avslutade sin tjänstgöring var han både skeppsfartygsinspektör för hela den belgiska flottan i övre Kongo, t.f. chef för hydrografiska tjänsten samt hamnkapten i Leopoldville, nuvarande Kinshasa. Under sina resor i landet förvärvade han en stor mängd föremål som han senare skänkte till Uddevalla Museum i flera omgångar. Redan 1914 mottogs en uppstoppad krokodil, senare skänktes samlingar av vapen, trähantverk, textilier, masker och annat lokalt hantverk. Samlingen ställdes på 1960-talet ut i det så kallade Kongorummet på Uddevalla Museum. Göransson kom att bli en av museiföreningens hedersledamöter. Ernst William Nomell från Uddevalla gav sig ut i världen som lättmatros. I Sydafrika anställdes han av finansmannen och kolonisatören Cecil Rhodes och arbetade som ingenjör vid diamantbolaget De Beer i Kimberley. På 1920-talet skänkte han en samling föremål från Sydafrika till Uddevalla Museum, bl.a. träskulpturer av människor och djur. I den nu aktuella utställningen finns många av dessa föremål med eller återgivna som foton.

HYLLSEKTIONER I MAGASINET

Eric Magassa har valt att redovisa sitt urval så som det ligger i museets magasin på hyllsektioner som målats om inför utställningen. Att redovisa dem direkt utan att lägga dem i montrar gör att föremålen inte blir de exotiska statusföremål de en gång ansågs vara när de togs emot. Objekten inordnas istället i Magassas eget kosmos. Sett i ljuset av den grymma koloniala historien representerar dessa föremål idag en historia om övergrepp och förtryck. Konstnärer och forskare har under de senaste decennierna just studerat arkiv och museisamlingar runtom i världen utifrån ett postkolonialt perspektiv, som innefattar institutionskritik. En del föremål återbördas också numera till sina ursprungsländer. Museernas föremålssamlingar kan ses som traditionsbärare, som genom konstnärliga ingrepp kan omtolkas och omforma vår syn på dem och lyfta fram frågor kring föremålens historia och migration.

UTSTÄLLNINGSRUMMET OMVANDLAS

Magassa omvandlar även konsthallens vita rum till något annat – närmast ett storskaligt abstrakt måleri som skapar en miljö som tonar in i de övriga verken. De klassiskt modernistiska vita gallerirummet, som på senare år kritiserats för att representera en dominerande västerländsk kanon i konstvärlden, förvandlas till ett rum där perspektiven förskjuts och färg, musik, verk och upplevelse samverkar. Föremålen och verken i utställningen korresponderar i en ny kontext som lyfter fram nya betydelser och tolkningar av dem.

PRESENTATIONEN PÅ DIGITALT MUSEUM

Här presenteras de föremål och foton som visas i utställningen Messages from the Stars. Museikatalogens äldre registeruppgifter kan innehålla språkbruk och termer som skildrar människor och platser på ett föråldrat och stötande vis. Även i bilagda tidningsartiklar finns motsvarande uttryck och analyser. Vi är medvetna om att tillgängliggörandet är etiskt problematiskt men väljer att behålla äldre text eftersom den är del av samlingarnas historia och hjälper oss förstå och identifiera den tidsanda och syn på världen som rådde vid insamlandet.

I takt med att vi uppdaterar information för att bättre beskriva innehåll låter vi därför gammal information finnas kvar under särskild rubrik.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to