Photo: Västmanlands läns museum / Västmanlands läns museum

Åsen, Kolbäck - ett gravfält från äldre järnålder

448 objects

FYNDEN FRÅN ÅSEN

Gravarna på Åsen bestod av både skelettgravar och brandgravar. De brända (kremerade) benen kunde i flera fall ge en indikation på ålder och kön.

Det obrända materialet kunde främst bedömas utifrån

bevarade tänder och ett fåtal djurben.

Hartstätningar det vanligaste förekommande fyndet. Hartset fungerade som tätningar till svepkärl som användes både som benbehållare och till behållare för gravgåvor. Andra fynd som kan nämnas är krumknivar, svärd, pärlor, dräktdetaljer, benkammar samt keramik av enkelt gods.

I samband med projektet gavs även möjligheten att en student från Uppsala universitet kunde inventera och fotografera det arkeologiska fyndmaterialet, vilket bidragit till möjligheten att skapa en större förståelse för hela gravfältet.

PROJEKT WOOF

Projektet WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial (WOOF) har grunden i Västmanland läns museums ledord: samla, vårda, bevara och tillgängliggöra.

Projektets huvudfokus är att tillgängliggöra de osteologiska samlingarna både inom och utanför museet, för allmänhet och forskare.

I samverkan med OFL och Länsstyrelsen Västmanland bidrar WOOF till en mer levande samling och skapar en möjlighet att öka kunskapen om Västmanlands förhistoria.

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen Västmanland.

RELEVANTA LÄNKAR:

Till hemsidan - https://vastmanlandslansmuseum.se/hem/vara-projekt/projekt-woof/

Ytterligare information om kontexter -

https://digitaltmuseum.se/0299911703539/asen-1-2-1-3-kolback-raa-192-kolback-192-1-1962-1963

https://digitaltmuseum.se/0299911703538/asen-1-2-1-3-kolback-raa-191-236-kolback-191-1-kolback-236-1-1968-1970

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to