Photo: Bohusläns museum

Dubbelstatyn i Uddevalla 100 år 2015 - en digital utställning

49 objects

Vem initierade och bekostade statyn?

Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren (1851-1922), född i Strömstad. Efter skolgång med medelmåttiga betyg flyttade A.F. Cavalli-Holmgren till Stockholm där hans näsa för affärer kom till sin rätt och där han också så småningom blev ordförande eller styrelseledamot i ett stort antal företag. Han "var en egensinnig ungkarl med udda vanor, alltid klädd i svart bonjour, plågad av lungsjukdom men med gott hjärta och generös hand".

Den 18 december 1912 öppnade stadsfullmäktige i Uddevalla ett förseglat konvolut avsänt från grosshandlare A.F. Cavalli-Holmgren i Stockholm med förslag på en gåva. Han önskade skänka ett monument till Uddevalla som påminde om någon för staden och området betydelsefull händelse och som samtidigt stärkte kärleken till hembygden och fosterlandet. Cavalli-Holmgren hade valt Karl X Gustav som enligt honom var den kung som bohusläningarna skattade högst.

Vem har ritat förslaget?

Skulptören och konstprofessorn Theodor Lundberg (1852-1926), Stockholm. Lundberg hade börjat skissa på ett förslag till staty av kung Karl X Gustav för placering i Stockholm. Denna kom inte till stånd. Istället välkomnades hans staty på Uddevallas torg.

Vem tillverkade statyn?

Otto Meyers Konst- Metall- & Zinkgjuteri, Stockholm, modellerade och gjöt statyn i brons.

Läs mer om Meyers konstgjuteri https://sv.wikipedia.org/wiki/Meyers_konstgjuteri

http://www.ettlitethusivasastan.se/

Vad föreställer statyn?

Sveriges första dubbelstaty visar kung Karl X Gustav (1622-1660) sittande på en stillastående häst. Med allvarlig blick tittar han ut över omgivningarna. Vid hans sida står rådgivaren – greven, militären, arkitekten och ämbetsmannen - Erik Dahlbergh (1625-1703) med en karta eller anteckningsbok i handen. Statyn ska minna om hur Bohuslän blev en del av Sverige år 1658 vid freden i Roskilde.

Vem tillverkade sockeln och postamentet samt vad visar det?

Ett stenhuggeri i Bohuslän tillverkade dessa i röd granit från landskapet. Bohusläns förste svenske landshövding Rutger von Ascheberg (1621-1693) har fått en porträttmedaljong på postamentet.

Hur stor är statyn på sitt postament?

Höjden är 9 meter.

Vad var givarens syfte med motivvalet?

Syftet var att påminna om historiska personer och händelser. Monumentet genomsyras av nationalistisk anda. Genom placering på en offentlig plats med stora ytor runt omkring, som ger möjlighet till manifestationer, hoppades man att människor skulle påverkas av dess intensitet och budskap och därigenom bli goda samhällsmedborgare.

På 100-årsdagen 2015 har statyn på Karl X Gustav och Erik Dahlbergh fortfarande sin givna plats på torget i Uddevalla. Dess innehåll uppmärksammas inte så ofta, men sockeln utgör en väl fungerande sittplats och statyn fungerar utmärkt som mötesplats för stadens invånare.

Var kan man läsa mer?

Artiklar i dagstidningarna Bohus-Posten och Bohusläningen mellan åren 1912 och 1915.

Elektronisk källor:

Nielson, Lena: Dubbelstatyn i Uddevalla. Sveriges första dubbelstaty – Lefe konung Karl Gustafs minne, lefe Bohuslän, lefe Sverige! Monumentbloggen. Forskarskolan Historiska medier frossar i minnesmärken. 2013-01-30.

https://forhimumea.wordpress.com/category/lena-nielsen/dubbelstatyn-i-uddevalla/

Uddevallabloggen.

http://uddevallare.blogspot.se/2010/08/statyinvigningen-31-augusti-1915.html

http://uddevallare.blogspot.se/2013/03/sveriges-forsta-dubbelstaty-lefe-konung.html

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to