Photo: Anderzén, Hannes / Nordiska museet

Lantbrukets miniatyrer

Människan har alltid velat förbättra och utveckla de arbeten som ska utföras. Jordbruket som förr var den största näringen i Sverige har hela tiden utvecklat sina redskap med inhemsk uppfinningsrikedom och med inspiration från andra länders jordbruk.

Under 1700-talet bildades akademier, sällskap och modellkammare som uppmanade till nya och bättre konstruktioner till redskap som användes i jordbruket. Drängar, bönder men främst borgare och adelspersoner sände in beskrivningar och modeller av deras uppfinningar, några geniala andra hopplösa. De samlades i olika modellsamlingar som var öppna så modellerna kunde studeras av andra. De var vetenskapliga modeller, tredimensionella prototyper för att marknadsföra en idé, en kunskap.

Med tiden förbättrades jordbruksredskapen och de gamla modellerna tappade sitt värde, tills de började bli historiskt intressanta och ställdes ut som museiföremål.

Modellerna som visas är till största delen originalmodeller från 1700-talet eller kopior av dessa. Några modeller är av redskap som var moderna och nya då de tillverkades på 1880-talet. Välkommen till en miniatyrvärld med modeller av lantbrukets redskap i form av vetenskapliga prototyper, samlarföremål eller leksaker i plast och metall.

Share to