Månadens föremål - Bandgrindar

Photo: Nordström, Ylva / Hälsinglands Museum

Det finns lika många utseenden på bandgrindar som det finns exemplar av dem, individuellt utförda förekommer dom på en rad olika platser runt omkring i landskapet. Bandgrindarna, även kallade bandskedar, på bilden är friargåvor. I bondesamhällets könskodade levnadsmönster gavs olika gåvor till den andra beroende på vilket kön en tillhörde. Fästmöns gåvor kunde vara textila medan fästmannens relaterade till snickeri. Under ”friartiden” gavs gåvor av olika slag successivt från den första känningen till trolovning. I början var gåvorna enkla och av anspråkslöst värde för att sedan bli mer allvarligt menade friargåvor. Inristade årtal eller initialer är exempelvis tecken på senare gåvor.

Gåvorna var inte sällan reproduktioner av bruksföremål som dekorerats och målats i sprudlande färger. Till skillnad från bruksföremål användes dock inte gåvorna i praktiska sysslor utan fungerade istället som statusmarkörer. Gåvorna förvarades i ett skåp eller kista och togs fram för att visas upp ibland. Hade bandgrindarna på bilden använts för vävning av bälten eller band hade färgen antagligen slitits bort och behövts målats om gång på gång.

Inte sällan är överstycket rikt dekorerat både i form och färg. Återkommande motiv är exempelvis hjärtan, kronor, kors, djur samt olika blomsterarrangemang. En väl sammanhållen grupp bandgrindar kommer från Forsa. Överstycket på dessa bandgrindar har heraldiskt parställda gripar eller drakar och är möjligtvis gjort av en och samma individ. På bilden (nere t.v.) syns ett exempel från 1820.

5 related items

Share to