Photo: Vänersborgs museum

Kulturlagrets dag 2016

På Vänersborgs museum har vi samlat på och dokumenterat vårt kulturarv sedan 1860. Det har blivit mycket föremål och fotografier och med dem fantastiska berättelser som förklarar hur livet kunde te sig och om olika företeelser genom århundraden fram till nu.

På Kulturlagret förvaras alla de samlingar som inte är utställda på Vänersborgs museum, andra museer i landet eller utlånade till andra publika platser. Ett arkiv bestående av fotografier och föremål, som till stor del är sökbart digitalt men sällan att man har möjlighet att få se på plats i en allmän visning. Den 11 september 2016 öppnade vi portarna och erbjöd visningar i vårt största magasin där man fick en inblick i det material som förvaras där och höra några av de historier som är förknippade till dem.

På Kulturlagrets Dag föreläste även museichef Peter Johansson. Han berättade utifrån samlingarna om bland annat den astronom som levde och verkade i Öxnered på 1600-talet och som hade en stor tubkikare i sitt hem. Han berättade även om den frejdigt skridskoåkande fotografen som hade stadens första permanenta fotoateljé, men som sällan titulerade sig fotograf, utan telegrafkommisarie. Därutöver fick vi lära känna ytterligare några fler färgstarka personer förknippade med våra samlingar. Vi visade även fotografier tagna av Olle Presto och K & A Vikner i ett bildspel, bilder från slutet1800-talet fram till 1920-talet.

Kulturlagrets Dag sammanfaller med Kulturarvsdagen i Sverige, som har arrangerats i över 25 år, alltid den andra söndagen i september. Syftet är att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Vid olika evenemang runt om i landet visas kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar och historierna kring dessa berättas.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to