Photo: Bohusläns museum

Varvet och Vi

81 objects

När Uddevallavarvet lades ned 1985, stadens största företag genom tiderna, var det slutet på ett företag som präglat och format staden i många år.

I samband med nedläggningen samlade Bohusläns museum in cirka 200 föremål, många fotografier och filmer till museets samlingar. En del av detta visas nu för första gången - fartygsmodeller, arbetskläder och ritinstrument visas alltid i basutställningen Uddevalla genom tiderna.

Det allra största föremålet får inte plats på museet. Det är en fartygspropeller som väger 58 ton och står uppställd utanför hotell Riverside, granne med Bohusläns museum.

Förutom att varvet skapade många arbetstillfällen ledde också varvets snabba expansion till att hela Uddevalla växte. Det behövdes bostäder, skolor, butiker, vårdcentraler, idrottsanläggningar, gator och busslinjer. Bostadsområdena Tureborg, Bohusgården, Skogslyckan, Dalaberg och Hovhult växte fram som ett resultat av det ökade behovet av bostäder. Man skulle kunna säga att Uddevallavarvet gav Uddevalla en guldålder precis som sillen gjorde på 1700-talet.

Varvet har även format stadens invånare men framförallt varvets arbetare.

”Jag bär fortfarande med mig den stoltheten att ha byggt fartyg på Uddevallavarvet ”

Per-Arne Andersson, tidigare varvsarbetare, ur Medlemstidningen IF Metall, nr 2, 2017.

Bakgrund

Gustaf B Thordén grundade Uddevallavarvet 1946.

Han hade då köpt två kompletta Kaiservarv i USA, ett i Portland, Maine och ett i Providence, Rhode Island som han låtit montera ner och transporterat till Uddevalla.

Varvet sattes sedan upp Kasen i Uddevalla. 1958 byggdes anläggningen ut med Sörviksvarvet där man började serieproduktion av supertanker.

Under fyra årtionden satte varvet stark prägel på Uddevalla - och hela mellersta Bohuslän.

Uddevallavarvet växte till Bohusläns största arbetsplats. I början av 1960-talet fanns 3 700 anställda.

På 1970-talet tornade den svenska varvskrisen upp sig. Konkurrensen med Sydostasien blev för hård.

Efter ett statligt beslut 1984 lades Uddevallavarvet ner, stadens största företag genom tiderna.,

Arbetskraft kom inte bara från Sverige, utan också från Finland, Tyskland, Norge och Danmark.

Under åren sjösattes 221 stora fartyg - symboler för yrkeskunnande, slit och stolthet. Varvet var en farlig arbetsplats och regler om skyddsutrustning och annat var under de första årtiondena inget man prioriterade. I denna tunga industri var de anställda utsatta för olika risker, höga höjder, klämrisker, svetsrök, asbest i arbeten som skulle utföras utomhus året runt.

Vem var Gustaf B Thordén?

Gustaf Birger Thordén föddes den 25 maj 1894 i Uddevalla. Han tillbringade sina unga år först i Glasgow och senare i Stockholm. 1920 flyttade han till Helsingfors där han blev framgångsrik skeppsredare.

Under andra världskriget flyttade Thordén sin rederiverksamhet till Uddevalla.

Efter andra världskriget grundade Gustaf B Thordén Uddevallavarvet som blev Uddevallas och Bohusläns största arbetsplats.

Thordén var en omtyckt person bland varvsarbetarna. Han besökte varvsområdet varje dag och pratade med alla.

Varvet hade hela tiden problem med likviditeten och fick ta dyra banklån. Thordéns rederiverksamhet, Thordén Lines, gick med vinst och användes för att hjälpa varvet att överleva. 1957 förhandlade Thordén fram ett fartygskontrakt med amerikanska rederier. Då behövdes mer investeringar. Thordén räknade fel på kostnaderna. Trots god orderingång kom varvet på obestånd. De som då godkänt lån till Thordén ville att han skulle avgå. Varvet övertogs av en stiftelse som bestod av långivande banker och staten. Trots god orderingång kom varvet på obestånd redan 1958

1963 övertog Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB bankernas andel i Uddevallavarvet.

1960 gick Thordéns finska rederi i konkurs och tre år senare dog Gustaf Thordén i en seglingsolycka.

Vad hände efter Thordén?

Eriksberg sålde sin andel av Uddevalla varvet till staten 1971. Under varvskrisen överfördes Uddevallavarvet till det nybildade Svenska Varv AB.

När statens produktionsstöd till varvsindustrin lades ner beslöt man att också lägga ner Uddevallavarvet. 1986 levererades det sista fartyget.

Den dåvarande Vd:n Ingvar Trogen som sedan 1975 varit verkställande direktör på Uddevallavarvet, ansåg att nedläggningsbeslutet var helt felaktigt.

Av alla de fartyg som byggdes var TT Nanny på 499 000 DW, det största fartyg som någonsin byggts i Sverige.

Uddevallavarvet satte sin prägel på staden i 40 år och hade sammanlagt 25 000 anställda inom närmare 100 olika yrkesgrupper

När den stora bockkranen fälldes klockan 13.19 tisdag den 4 februari 1986 var varsepoken definitivt slut för denna tunga industri. Bockkranen föll marken i ett moln av damm. Det tog 14 sekunder.

1 comment

  • Lite Kuriosa.

    När varvet lades ned fick jag och två andra personer kontor uppe på Blåkulla. Vi hade full service från vaktmästarna som var kvar och behandlas dels som VIP och dels som "lycksökare". Detta var hörbart i den matsal som sedermera stängdes. Vi hade besök vid ett tillfälle av ett större amerikanskt företag med pappersindustrin som kund. De var mäkta imponerade och kallade det " ett litet företag i ett mycket stort kontor". Tiden där är minnesvärd,mycket tack vara många av de tjänstemän som ställde upp och servade.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to