Photo: Mölndals stadsmuseum

Kulturmiljö - Annestorp industriområde

131 objects

Byggnadsdokumentation

Ett bostadshus på Sagbrovägen 61.

Gamla spinneriet på samma plats som Anderstorps spinneri innan 1917. Anderstorps spinneri grundades 1829 och höll på med verksamheten fram till 1990,

Anderstorps fabriker i Lindome på 1930-talet. Spinneriarbeterskor framför Nya spinneriet. Nr 15 fr. vä. Ruth, nr 28 Olga, nr 29 och 30 systrarna Olsson från Dvärred 3:20. "Kvinnliga arbetare utanför spinneriet. Lägg märke till huvudbonaderna. Dessa utgjorde skyddsklädsel för att håret ej skulle fastna i maskinerna". (anteckningar av Harry Bergman).

Fabriken från sydväst. Annestorp 3:33.

Färgfabriken från sydost. Annestorp 3:33.

Verkstaden från sydväst. Annestorp 3:33.

Fabriken från öster. Annestorp 3:30.

Fabriken från öster. Annestorp 3:30 "Tornet".

Fabriken från sydväst. Annestorp 3:30.

Fabriken från nordväst. Annestorp 3:30.

Byggnadsinventering i Lindome 1968. Annestorp 3:4. Hus nr: 570D4003. Benämning: fabriksbyggnad. Kvalitet: god. Material: rött tegel. Övrigt: tre byggnader. Tillfartsväg: framkomlig.

Byggnadsinventering i Lindome 1968. Annestorp 3:2. Hus nr: 570D4007. Benämning: fabriksbyggnad och ladugård. Kvalitet: god. Material, fabriksbyggnad: gult tegel. Material, ladugård: trä. Tillfartsväg: framkomlig.

Byggnadsinventering i Lindome 1968. Annestorp 2:7. Hus nr: 570D4004, t. fabriken. Benämning: permanent bostad och redskapsbod. Kvalitet, bostadshus: god. Kvalitet, redskapsbod: dålig. Material: trä. Tillfartsväg: framkomlig. Renhållning: soptömning.

Byggnadsinventering i Lindome 1968. Annestorp 3:6. Hus nr: 570D4008. Benämning: vattencistern. Kvalitet: mycket god. Material: blågrön plåt. Tillfartsväg: framkomlig.

Vy över Annestorps fabriker i Annestorp, Lindome 1930 till 50-tal.

Anderstorps Fabriker i Annestorp, Lindome, på 1930-40-talet.

Grusväg in till Werners fabriker, Annestorp, Lindome hösten 1994.

Werners fabriker, Annestorp, Lindome hösten 1994.

Utsikt och skymt av Werners fabriker, Annestorp, Lindome hösten 1994.

Annestorps industrimiljö

En plats som berättar om en omvälvande förändring, om en industri där kvinnor fick arbete och om ett samhälle som växte.

På 1830-talet köpte handelsmän upp mark från bönderna i Annestorps by i Lindome för att anlägga ett bomullsspinneri. Här fanns billig mark och tillgång till arbetskraft och vattenkraft. Det fanns en stor efterfrågan på bomullsgarn då väverierna i Borås expanderade kraftigt. Spinneriet var en av Hallands första och största industrier.

Industrin förändrade det gamla jordbrukslandskapet och sättet att leva i Lindome. Stora tegelbyggnader var ett helt nytt inslag och böndernas döttrar fick arbete utanför hemmet. Runt spinneriet växte ett helt samhälle fram med bostäder för arbetare och disponent, handelsbod och folkets hus.

Allteftersom åren gått har byggnader rivits eller bytts ut och maskinerna tystnat. Men fortfarande finns vackra tegelbyggnader kvar som minner om en viktig industriepok där generationer av Lindomebor har arbetat. Och återigen sjuder den gamla industrimiljön av liv genom nya verksamheter som ger eko ut i landet.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to