Photo: Mölndals stadsmuseum

Kulturmiljö - Annestorp industriområde

131 objects

Annestorps industrimiljö

En plats som berättar om en omvälvande förändring, om en industri där kvinnor fick arbete och om ett samhälle som växte.

På 1830-talet köpte handelsmän upp mark från bönderna i Annestorps by i Lindome för att anlägga ett bomullsspinneri. Här fanns billig mark och tillgång till arbetskraft och vattenkraft. Det fanns en stor efterfrågan på bomullsgarn då väverierna i Borås expanderade kraftigt. Spinneriet var en av Hallands första och största industrier.

Industrin förändrade det gamla jordbrukslandskapet och sättet att leva i Lindome. Stora tegelbyggnader var ett helt nytt inslag och böndernas döttrar fick arbete utanför hemmet. Runt spinneriet växte ett helt samhälle fram med bostäder för arbetare och disponent, handelsbod och folkets hus.

Allteftersom åren gått har byggnader rivits eller bytts ut och maskinerna tystnat. Men fortfarande finns vackra tegelbyggnader kvar som minner om en viktig industriepok där generationer av Lindomebor har arbetat. Och återigen sjuder den gamla industrimiljön av liv genom nya verksamheter som ger eko ut i landet.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to