Photo: Mölndals stadsmuseum

Kulturmiljö - Våmmedals by

Våmmedals by
En plats som berättar om en by, om synliga spår i landskapet och om förändringar.

Vid Olas väg i Kållered ligger några gårdar som är resterna av gamla Våmmedals by. Vid mitten av 1800-talet var byn den största i Kållered. Här låg ett tiotal gårdar och dess marker sträckte sig långt ut i dalgången. Genom byn gick den gamla landsvägen, i dag Streteredsvägen.

Tre ursprungliga gårdar finns kvar på den gamla bytomten. Den välbevarade äldre gårdsbebyggelsen bryter av mot de omgivande moderna villorna. Intill gårdarna finns stora, välskötta trädgårdar med fruktträd och äldre lövträd.

En välbetad hästhage, där det intensiva betet har gjort att berget är synligt, visar tillsammans med stengärdsgårdar tydligt gränsen mellan inägorna där det odlades och utmarkerna där djuren fick beta. Detta ger en landkapshistorisk inramning till bebyggelsen.

I samband med jordbruksreformen - laga skifte - i mitten av 1800-talet flyttades ett flertal gårdar ut från byn. Gården Våmmedal Västergård 3:3 fick då sin nuvarande placering utmed landsvägen. Den är ett exempel på en typ av gårdar som var vanliga, inte bara i Kållered utan i hela Västsverige, från mitten av 1800-talet och fram till 1940-50-talet. Tillsammans med gårdarna som ligger kvar i bykärnan speglar Västergård Kållereds historia, från bysamhälle till genomförande av laga skifte.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to