Konsten under 1600- och 1700-talet

Photo: Länsmuseet Gävleborg / Länsmuseet Gävleborg

37 objects

Under 1600-talet organiserades den svenska staten och fick en modern civil och militär administration. När freden slöts efter det trettioåriga kriget 1648 stod Sverige som segrare. Konstnärer och arkitekter från Tyskland, Frankrike och Nederländerna kom till Sverige för att bygga upp den nya svenska stormakten.

Konstnärerna betraktades som hantverkare. Deras uppgift var att avbilda det beställaren ville ha, oavsett om uppdraget kom från kungen, kyrkan eller de allt rikare adelsfamiljerna. I målningarna förkläddes kungligheter till romerska gudagestalter och lånade deras strålglans. Krigets bistra verklighet skymdes bakom kråmande hästar och blanka rustningar.

Konstnärsyrket var reserverat för män. För kvinnor fanns ingen väg till konstnärlig utbildning. Undan-taget var konstnärernas egna döttrar, som kunde få lära sig att teckna och måla i sin fars verkstad.

1700-talet var en tid fylld av motsägelser. Karl XII:s regeringstid började med stora militära framgångar men slutade med att den svenska stormakten föll samman. Det kungliga enväldet avskaffades, men återinfördes igen under Gustav III. Tron på förnuft och vetenskapliga framsteg växte, men möttes i slutet av århundradet av en romantisk reaktion där känslan och fantasin ställdes i centrum. En viktig förändring i 1700-talets konstliv var att svenska konstnärer nu nådde stora framgångar ute i Europa. 1600-talets import av konstnärer ersattes av export.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to