Utställningen arrangerades av Svenska slöjdföreningen (senare Svensk Form) och Ystad stad.

Share to