Utställning arrangerad i ett samarbete mellan Svenska slöjdföreningen (senare Svensk Form) och Svenska arkitekters riksförbund på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Utställningskommittén leddes av Gregor Paulsson.

Share to