Photo: Krus, Anna / Mölndals stadsmuseum

Kulturmiljö - Krokslätts fabriker

61 objects

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. F.d Spinneriet, norra gaveln.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Silhuetter mot öster.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Översikt från nordost.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. "Innergården" - spinneriets tornbyggnad från öster.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Entré till f.d. Väveriet.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Skylt med texten "Kulturhistoriskt minnesmärke. Skyddat enligt lag".

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Kran vid f.d. Spinneriets norra gavel.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Kontor och matsalar från nordväst.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Översikt av "innergården" från norr.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. "Skugga av kran".

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. "Innergården".

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. "Innergården" - ångcentral från norr.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. F.d. Spinneriet, tornet m.m, från norr.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Fönster till kontor och matsalar.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Översikt av "innergården" från väster.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. "Innergården" - mindre torn från väster.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Kontor från sydost.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. F.d. Väveriet från öster.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Kontoret från nordväst.

Kängurun 18. Krokslätts fabriker. Fönster.

Den här digitala utställningen presenterar en av Mölndals stads 28 kulturmiljöer.

Webbutställningen togs fram i anslutning till utställningen ”Avtryck – människor och platser” som pågår på Mölndals stadsmuseum 21 oktober 2017 – 9 september 2018.

Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia och som därför är viktiga att bevara. De kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Platserna bär på kunskap om äldre tiders byggnadsstilar, om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen.

1 comment

  • Finns det i arkivet persongallerier (1900-1970) över arbetare i Krokslätts fabriker?

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to