Photo: Gerdén, Anna / Tekniska Museet

Digitala modeller

Utställningen Digitala modeller berättar om ett forskningsprojekt med samma namn. Projektet är ett samarbete mellan Tekniska museet och Umeå universitet. I gruppen arbetar både forskare från universitetet och medarbetare från museet. Projektet har med olika metoder skapat digitala kopior av delar ur Tekniska museets samlingar; Carl Sahlins bergshistoriska samling, Tekniska museets årsbok Daedalus och Christopher Polhems mekaniska alfabet. Genom att undersöka dessa digitala kopior på olika sätt, kan tidigare dolda berättelser om människor, miljöer och teknik komma fram.

Arbetet utgår från forskningsfältet digital humaniora. Det är en metod och ett sätt som används för att forska i digitala arkiv- och föremålssamlingar. Digital humaniora handlar om att med datorns hjälp komma på nya sätt att forska om människa, kultur och teknik. Med hjälp av digitala verktyg kan till exempel stora textmaterial undersökas. Förutom de som forskar, är det vanligt att även programmerare hjälper till i arbetet.

Med hjälp av digitala applikationer kan besökare i denna utställning interagera med föremål i en VR-miljö, eller lära sig mer om hur vi med datorns hjälp kan få fram information om stora textmängder som är svår att finna genom traditionell arkivforskning.

I utställningen vill vi förmedla den forskning som pågår i projektet på ett lättförståeligt och lekfullt sätt. På så vis hoppas vi väcka nyfikenhet hos både barn och vuxna, att fortsätta att utforska museets samlingar och intressera sig för vilka möjligheter som tekniken skapar för forskningen.

De tre materialkategorierna har under arbetets gång kallats ”Arbetspaket 1, 2 och 3” i följande ordning.

Arbetspaket 1: Carl Sahlin var en storsamlare av Sveriges brukshistoria, han föddes 1861 i Skåne. Sahlin reste land och rike runt för att spara på dokument, böcker, kartor, ritningar, föremål och mycket mer. I arkivet på Tekniska museet finns omkring 1 800 arkivkartonger till brädden fyllda med information och föremål från hans resor. I utställningen Digitala modeller visas exempel från samlingen. Sahlin var mycket noggrann. Han skrev anteckningar om det mesta som han samlade in för att förklara mer om det för oss i framtiden.

Arbetspaket 2: Tekniska museets årsbok Daedalus gavs ut mellan 1931 och 2017. Artiklarna i Daedalus handlar om teknik och innovationer, människor och miljöer, ja allt möjligt. Eftersom vi har skapat digitala kopior av alla dessa böcker, finns de nu tillgängliga på nätet. Det går även att söka efter sådant som du tycker är särskilt intressant som exempelvis bilar, gruvor, rymden, robotar och mycket mer.

Arbetspaket 3: Christopher Polhem föddes 1661 och var en uppfinnare och industrimagnat. Han har kallats för ”Den svenska mekanikens fader”. Polhem skapade pedagogiska modeller utifrån sina uppfinningar, som kallas det mekaniska alfabetet. Med hjälp av det här alfabetet kunde mekanik enklare läras ut till studenter. De här modellerna i trä hade alla olika rörelser som kunde bindas samman och bilda mer avancerade rörelsemoment, ungefär som hur bokstäver i ett alfabet bildar olika ord.

På DigitaltMuseum går det att se alla modeller ur Polhems mekaniska alfabet som museet har i sina samlingar. Där finns även omkring 46 000 poster med arkivmaterial från Carl Sahlins samling och på digitalamodeller.se går att läsa alla museets årsböcker från 1931 fram till 2017.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to