Photo: Bohusläns museum

Johnson 2.0

Välkommen att ladda ner Bohusläns museums app JOHNSON 2.0! Gå in i appen och rikta mobilkameran mot verken. Upplev en ny verklighet i Johnsonsamlingen!

I Bohusläns museums app JOHNSON 2.0 kan du som besökare uppleva och återupptäcka Johnsonsamlingen via mobiltelefonen. Vi vänder oss särskilt till unga målgrupper som gärna upptä cker sin omvärld via mobilen, men också vuxna som vill fördjupa sig i samlingen på ett nytt sätt.

Syftet med appen är att utforska nya kreativa sätt att ge konstnärlig och pedagogisk fördjupning i den äldre konsten och att skapa korsbefruktningar mellan dåtid och samtid. Appen är under utveckling och kommer att vara fä rdig under hösten 2019. Under våren 2019 har en första del av appen tagits fram.

OM UTSTÄLLNINGEN ”VISIONER”

Varje vår har bildtreorna på Akademi Sinclair sin traditionella examensutställning på Bohusläns museum. Samarbetet mellan Uddevalla gymnasieskola och Bohusläns museum initierades 1996 och är sedan dess årligen återkommande.

Som en del i 2019 års elevutställning ”Visioner” kan publiken också se verk av eleverna i Johnsonsamlingen. I ett samarbete mellan Bohusläns museum och konstnären och apputvecklaren Johan Ejerblom har 18 elever på Akademi Sinclair arbetat med parafraser som upplevs i mobilen genom appen JOHNSON 2.0.

Tanken med samarbetet är att eleverna får vara delaktiga i utvecklingen av ett digitalt verktyg för att förmedla nya upplevelser av den äldre konsten. Pedagogiken bygger på delaktighet i hela processen frå n det enskilda verket till den gemensamma presentationen. Genom det samarbetet hoppas vi att en yngre generation kan förhålla sig till äldre konst på ett kreativt sätt och skapa en dialog i tid och rum som bygger på delaktighet.

HUR DU ANVÄNDER APPEN JOHNSON 2.0

Appen använder sig av tekniken "augmented reality" för att digitalisera konsten i Johnsonsamlingen på Bohusläns museum. Appen upplevs bäst på plats i förhållande till originalverket men fungerar även digitalt som hä r via DigitaltMuseum eller i tryck på papper.

För att testa appen hemma: Klicka på en av målningarna du ser, den förstoras om du klickar en gång till eller ladda gratis ner målningen och skriv ut den.

Rikta mobilens kamera mot målningen så kommer ett nytt verk visas.

För att få info om vem som skapat verket, klicka på "i" i menyraden. För att fota klicka på kameraknappen i menyraden.

JOHNSON 2.0 har tagits fram med medel från Västra Götalandsregionen och Bohusläns museum och är utvecklad av: Agneta von Zeipel, Curator Konsthallen / Bohusläns museum, Birgitta Å hlund, Curator Pedagogik/Konst och Johan Ejerblom, konstnärlig konsult och apputvecklare.

OM BOHUSLÄNS MUSEUM

Ett av flera profilområden för museet är att vara en angelägen arena för samtidskonst. Bohusläns museum vill förena musees kulturhistoriska verksamhet med livaktig publik verksamhet kring samtidskonsten. Konsthallen har bedrivit en omfattande verksamhet sedan 1992, med inriktning mot samtidskonst tillsammans med konstnä rer, konstinstitutioner i regionen, nationellt och internationellt.

OM JOHNSONSAMLINGEN

Johnsonsamlingen består av 67 verk som spänner från holländsk och flamländsk 1600-tal fram till svenskt sekelskifte.

Samlingen är en donation från affärsmannen John Johnson till Uddevalla stad 1953. Den består av 67 verk och omfattar både svensk och internationell konst av hög klass, från holländskt och flamländskt 1600-tal via 1800-talets Düsseldorfmåleri och fram till svenskt sekelskifte med verk av Zorn, Liljefors och Josephson - modernare än så fick det inte bli enligt John Johnson.

John Johnson var född i Naverstad 1861 i norra Bohuslän, men efter avslutad skolgång i Uddevalla flyttade han till Göteborg och blev så småningom en framgångsrik affä rsman och vinhandlare. Han flyttade senare till Stockholm med sin norska fru och deras två söner och bosatte sig där.

Med tiden kom han att bli alltmer intresserad av konst och började samla såväl konst som antikviteter och konstföremål. Som samlare var John Johnson särskilt förtjust i äldre flamländskt och holländskt 1600-tals må leri och i samlingen finns stilleben av yppersta kvalité av Willem Claesz Heda och Jan Davidsz de Heem. Några andra mycket intressanta verk, internationellt sett, är Jacob Jordaens målning Oskulden mellan dygden och lasten och Jan Breughls verk De fyra årstiderna. I samlingen finns också fina porträtt från olika århundraden, där Bartholomeus van der Helst Porträtt av okänd dam från 1600-talet, är ett sällsynt fängslande verk.

Paret Johnson flyttade på äldre dagar till Ulricehamn på grund av hustruns svaga hälsa, då luften där skulle vara särskilt hälsosam. Hon gick bort redan 1932. Han kom att leva i ytterligare 19 år, men förde då ett tillbakadraget liv i sitt burgna hem. I Ulricehamn kallades han rätt och slätt för ”miljonären”.

John Johnson ville gärna att de verk han samlade på skulle vara speciella i något avseende. Dels skulle de vara av hög kvalité och tillhöra det bästa som konstnären gjort, därutöver gärna vara förkn ippade med en anekdot eller händelse. Som samlare var han en smula konservativ, men han var en av få stora privatsamlare vid den här tiden.

John Johnson tänkte först donera samlingen till Ulricehamn, men efter en tvist erbjöds samlingen till Uddevalla stad, som placerade den i det gamla museet på Kungsgatan. När det nya Bohusläns museum stod fä rdigt 1984 inrymdes samlingen i den sal, där den nu visas permanent, Johnsonhallen.

HOW TO USE

The app uses augmented reality to digitize the art in the Johnson Collection at Bohusläns museum in Uddevalla. The app is best experienced at Bohusläns museum, but you can also try the app here via digitaltmuseum.se. Open one of the painting s on the screen or print it out for free.

Point your phone's camera at the painting and a new painting will be seen through the app.

To see info about the artist, press the "i" button in the menu. To take a photo, press the camera button in the menu.k

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to